Objava u časopisu Journal of Cleaner Production

Posted by

Članice tima prof. dr. sc. Maja Matetić i doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić su među autorima članka Energy-efficient sensing method for table grapes cold chain management objavljenog u časopisu Journal of Cleaner Production.

Read More

Kolegij “ICT za prevoditelje” će se predavati na razini Sveučilišta u okviru skupine kolegija C segmenta.

Posted by

KolegijICT  za prevoditelje“ će se od akademske godine 2017/18. predavati na razini Sveučilišta u okviru skupine kolegija C segmenta.

S izvođenjem kolegija je ove akademske godine započela doc. Marija Brkić Bakarić  na nastavničkom smjeru jednopredmetnog diplomskog studija informatike i na dvopredmetnom diplomskom studiju informatike.

Read More

Objava u časopisu Computers and Electronics in Agriculture

Posted by

Članica tima i voditeljica prof. dr. sc. Maja Matetić je jedan od autora članka Development and evaluation on a Wireless Multi- Gas- Sensors System for improving traceability and transparency of table grape cold chain objavljenog u časopisu Computers and Electronics in Agriculture.

Read More
BigDat 2017 3rd International winter school of Big Data, Bari

BigDat 2017 3rd International winter school of Big Data, Bari

Posted by

13-17.02.2017.

Članica tima doktorandica Sabina Šišović je pohađala predavanja i radionice na međunarodnoj zimskoj školi BigDat 2017, 13.-17. veljače 2017. u Bariju, u organizaciji Sveučilišta u Bariju “Aldo Moro” i Sveučilišta Rovira i Virgili iz Tarragone (Španjolska).

Read More

Objava u časopisu Applied Sciences

Posted by

Članica tima i voditeljica prof. dr. sc. Maja Matetić je jedan od autora članka Postharvest quality monitoring and variance analysis of peach and nectarine cold chain with multi-sensors technology objavljenog u časopisu Applied Sciences.

Read More

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidatkinje Sabine Šišović

Posted by

Članica projekta doktorandica Sabina Šišović održala je u studenom 2016. godine javno izlaganje pristupnog rada „Dubinska analiza tokova podataka i njena primjena – pregled metoda i istraživanja“  prilikom polaganja kvalifikacijskog doktorskog ispita na Odjelu za informatiku.

Read More
Objava na 27th International DAAAM Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation 2016

Objava na 27th International DAAAM Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation 2016

Posted by

Članovi tima doktorand Petar Jurić, prof. dr. sc. Maja Matetić i doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić objavili su na 27th International DAAAM Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation 2016 rad naziva Mining Data Streams for the Analysis of Parameter Fluctuations in IoT-Aided Fruit Cold-Chain. 

Read More